گواهینامه ها

 • چین HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD گواهینامه ها
  BRC
 • چین HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD گواهینامه ها
  ISO9001
 • چین HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD گواهینامه ها
  ISO14001
 • چین HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD گواهینامه ها
  A Level Taxpayer
 • چین HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD گواهینامه ها
  Top 100 Manufacturers
 • چین HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD گواهینامه ها
  Business License

مشخصات QC

HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD کنترل کیفیت 0HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD کنترل کیفیت 1HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD کنترل کیفیت 2HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD کنترل کیفیت 3

پیام بگذارید